GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI DAVET METNİ

PETKİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’NDAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI DAVET METNİ

Derneğimizin genel Kurul Toplantısı’nın 17.05.2022 tarihinde saat 10.00’da Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir/ Türkiye adresinde, aşağıdaki gündeme göre yapılması kararlaştırılmıştır. İşbu toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde ikinci toplantı 25.05.2022 tarihinde yine aynı yeri, saat ve gündem ile yapılacaktır. Derneğimizin genel kurul üyelerine önemle duyurulur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı bulunup, her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyeleri bakımından ise, tüzel kişi Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya temsille görevlendireceği kişinin oy kullanması önemle rica olunur.

Genel Kurul Gündemi
1) Açılış,
2) Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanağına imzalama yetkisi verilmesi
3) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası
4) Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının ve Bütçenin müzakeresi ve onaylanması,
5) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti
6) Dilek ve temenniler
7) Kapanış